ORGANISATIE

Algemeen

​Loods 11 is de naam van het pand dat begin 2018 door ondernemer Jeroen Popma is aangekocht. Met als doel om het culturele leven in Etten-Leur te ondersteunen in haar zoektocht naar een betaalbaar eigen honk en werkruimte. Op non-profit basis, de gebruikers betalen alleen voor de gemaakte energiekosten en de beheerkosten. Om de inrichting en het gebruik, onderhoud en beheer van het pand in goede banen te leiden, is de stichting PW Beheer opgericht.

Visie

Door het beschikbaar stellen van een bedrijfspand en het op non-commerciële basis toegankelijk maken voor culturele activiteiten in haar vele vormen hopen de eigenaar en het stichtingsbestuur een goede ondersteuning te geven aan de kwaliteit, samenwerking, variatie en gezonde en positieve ontwikkeling van en daarmee het voortbestaan van de amateur-cultuurwereld in Etten-Leur e.o.

Doelstelling

Het vorm geven aan de visie door het inrichten van een planning voor zaalgebruik, het opstellen, communiceren en centraal stellen van gebruikersvoorwaarden, factureren van gebruikerskosten, het inrichten en het beheren van het pand en haar diverse werkruimtes, schoonmaken en uitvoeren van reparaties en klein onderhoud aan ruimtes en materialen. Zodat het gebruik door non-commerciële culturele clubs, verenigingen, instellingen en stichtingen uit Etten-Leur en omstreken voor hun activiteiten op een veilige en duurzame wijze kan plaatsvinden. Bij gebruikers kan gedacht worden aan theater- en toneelgroepen, koren, zanggroepen, muziekbandjes, fotoclubs, maquettebouwers, dansverenigingen, knutselclubs, carnaval-wagenbouwers, e.d.

Financieel beleid

Door het ontbreken van de verplichting tot het betalen van huurpenningen, hoeft het bestuur  haar financieel beleid alleen af te stemmen op het vergoeden van de kosten van energiegebruik, schoonmaak, inrichting en onderhoud van materialen in de diverse ruimtes.

​Voor bestuursleden van Stichting PW Beheer wordt conform statuten geen beloningsbeleid aangehouden.

Om begrotingstekorten, ontstaan door investeringen in inrichting, reparaties, vervanging en beheer, te voorkomen richt het bestuur zich op het verwerven van subsidies, sponsorbedragen en donaties.

​Samenstelling Bestuur Stichting PW Beheer

Voorzitter: Dhr. T. van Etten

Secretaris: Dhr. J. Tijs

Penningmeester: Dhr. G. Putter

Algemeen lid: Dhr. J. Popma

Algemeen lid: Dhr. Fr. van Ham